Nyttige sider omkring kiropraktik og det danske sundhedsvæsen

-Info om patienterstatning, klagemuligheder mm

 

Dansk Kiropraktor Forening (DKF) – Forening for danske kiropraktorer, også med informationer til patienter. 

 

Kiropraktorguide.dk – Mange gode informationer om kiropraktorbehandling. 

 

Patienterstatningen – Da vi behandler under sygesikringen, kan der i tilfælde af skader opstået under behandlingen søges erstatning ved patienterstatningen. 

 

Styrelsen for patientsikkerhed – Her kan du som patient indberette utilsigtede hændelser. Du kan desuden klage over den sundhedsfaglige behandling du har fået, eller du kan klage over brud på dine patientrettigheder. 

 

Som patient i det danske sundhedsvæsen, har du altid ret til adgang til din egen patientjournal. Har du behov for en udskrift af din journal hos os, så henvend dig til sekretæren eller din kiropraktor.