Spørgsmål og svar

 

Hvor kommer knækket fra?

For mange mennesker er den knæklyd der opstår ved manipulation ikke helt ukendt. Det er den samme lyd der kommer når man "knækker" fingre. Når et led manipuleres øges volumen på den omsluttende ledkapsel. I ledkapslen findes en ledvæske, som i en brøkdel af et sekund forvandles til en gas. Derved opstår en lille "eksplosion" som man kalder et "knæk". Som regel gør det ikke ondt når man f.eks. "knækker" fingre, leddene får blot en følelse af lethed og bedre bevægelighed.

 

Bliver man løs i leddene af kiropraktisk behandling?

Nej. Kiropraktoren behandler KUN de led med manipulation, der er mindre bevægelige end normalt.

 

Kan patienter med osteoporose hjælpes med kiropraktisk behandling?

Ja. Der findes teknikker der er så blide, og at også patienter med osteoporose kan hjælpes.

 

Slidgigt og kiropraktik…

At man har en slidt ryg, betyder ikke, at man ikke kan gå til kiropraktor. Man vil dog nogen gange reagere lidt anderledes på behandlingen, og der kan opstå ømhed efter behandlingen (det kan der også hos folk der ikke har slidgigt). Faktisk kan kiropraktorer hjælpe mange med slidgigt. For når man har slidgigt, får man ofte sekundære biomekaniske problemer, altså funktionsproblemer i led og muskler. Dette kan en kiropraktor hjælpe dig med.

 

Hypermobilitet og kiropraktik

Hypermobile led (meget bevægelige led) kan du læse om her, klik på link

 

Diskusprolaps og kiropraktik…

Hvis man har en diskusprolaps kan kiropraktoren give dig øvelser som er med til at afhjælpe problemet, løsne op for (manipulere) låste led og løsne spændte muskler. Kiropraktoren kan ligeledes give dig god information, omkring hvordan du skal forholde dig og hvad du skal være opmærksom på. (Se under diskusprolaps.)

 

Hvad er forskellen på en kiropraktor og en fysioterapeut?

Overordnet set er kiropraktoren uddannet til selvstændigt at undersøge, diagnosticere og behandle lidelser i bevægeapparatet, mens fysioterapeuten er uddannet til at behandle lidelser i bevægeapparatet ud fra en andens diagnose (som regel lægens). Kiropraktorens uddannelse har hovedvægt på diagnose og smertebehandling, mens fysioteapeutens uddannelse har hovedvægt på træning. Derudover er der forskelle i de behandlingsteknikker der bruges. Kiropraktoren bruger meget manipulationsbehandling og kombinerer dette med bløddelsarbejde (se ordbog) og øvelser.

 

Kan man behandle børn kiropraktisk?

Ja, med let ændrede teknikker kan man sagtens behandle børn.(Se under spædbørn og børn.)

 

Er is eller varme bedst til akutte smerter?

Ved akut opståede smerter anbefales afkøling af det ramte område. Kulden er med til at dæmpe irritation og hævelse, og kan dermed begrænse skadens omfang og lindre smerterne. (Se under førstehjælp/gode råd)