Hovedpine

 

Der findes mange forskellige typer af hovedpine, og årsagerne hertil er ligeledes mangfoldige. De mest almindelige hovedpiner er spændingshovedpine, migræne og cervicogen hovedpine (nakkeudløst hovedpine), hvoraf spændingshovedpinen er den mest almindelige. Man regner med, at op i mod 75% af den danske befolkning i løbet af et år oplever spændingshovedpine, at 10% har det mindst en gang om ugen og 3% har det mere end hver anden dag. Det er altså et ret omfattende problem, især set i lyset af at en del af tilfældene fører til sygemelding. 

Spændingshovedpinen føles oftest i begge sider af hovedet, og beskrives som et strammende bånd omkring hovedet. Fysisk aktivitet forværrer som regel ikke spændingshovedpinen. Undersøgelser viser, at muskler og muskeltilhæftninger i nakke/skulder området oftere er ømme hos folk der lider af spændingshovedpine.

Migrænen føles som regel i den ene side af hovedet, og ofte er der overfølsomhed mod lys og lyd. Migrænen forværres ved fysisk aktivitet. Migrænen kan være ledsaget af kvalme/opkast. Migrænen udløses af en pludselig udvidelse af hjernens blodkar, den nøjagtige mekanisme kendes ikke. Mange migræne patienter lider af spændingshovedpine imellem migræneanfaldene, det er endnu ikke helt klart, om spændingshovedpinen hos nogen patienter er med til at udløse migrænen.

Den cervicogene hovedpine (nakkeudløst hovedpine) mærkes som regel kun i den ene side af hovedet, ofte er hovedpinen meget lokaliseret til baghovedet. Der er ingen overfølsomhed mod lys og lyd og ingen kvalme/opkast. Den cervicogene hovedpine udløses fra nakkehvirvlerne, et eller flere facetled (se ordbog) i nakken vil ved undersøgelse føles låste.

Det er vigtigt at understrege, at den samme person godt kan lide af flere forskellige typer hovedpine (man taler så om blandings hovedpine). Hos migrænikere kan spændingshovedpine den ene dag altså afløses af migræne den næste dag. 

Årsagerne til hovedpine er mange, faktorer som stress, for lidt søvn og dårlige arbejdsstillinger spiller helt sikkert en rolle ved spændingshovedpine, men også mange andre forhold menes at spille ind, det kan være fødevareallergi, vejret/lufttrykket og arvelighed.

 

Behandling:

For cervicogen hovedpine viser undersøgelser, at op imod 90% af patienterne har gavn af manipulationsbehandling, og ofte vil behandlingen meget hurtigt afhjælpe det aktuelle problem.

For spændingshovedpine vil en kombination af manipulation og muskelbehandling ofte kunne afhjælpe problemerne, det er dog også vigtigt at daglige arbejdsrutiner gennemgås, og at disse evalueres med henblik på evt. ændringer. Ofte vil stræk og styrke øvelser også indgå i behandlingsforløbet.

For migræne viser en del undersøgelser, at manipulationsbehandling kan nedsætte antallet af anfald.

 

Vigtigt:

Ved hovedpine ledsaget af et eller flere af følgende symptomer kontaktes vagtlæge eller 112:
bevidsthedspåvirkning, kraftige opkastninger, høj feber, stivhed i nakken, kramper, synsproblemer, problemer med at føle eller styre arme og ben. Vagtlæge eller 112 kontaktes ligeledes ved pludselig opstået, meget kraftig hovedpine (smæld i hovedet).

Aabenraa

Vestergade 23, st.
6200 Aabenraa

 

Telefontider:
Man-Torsdag 08.00 -17.00
Fredag 08.00 -14.30

Tønder

Tønder Sygehus, 2. sal
Carstensgade 6-10
6270 Tønder

 

Telefontider:
Man-Torsdag 08.00 -17.00
Fredag 08.00 -14.30

Skal vi ringe til dig?

Du skal ikke vente.
Kontakt os nu og få behandling.

OBS! Afbud skal ske telefonisk og 24 timer før din behandling.