Kiropraktorens uddannelse

 

Kiropraktoruddannelsen i Danmark tager 6 år og foregår på Odense Universitet og Middelfart Rygambulatorium. Man studerer biomekanik på universitetet og bliver efter endt kandidateksamen Cand. Manu. Først når man har gennemgået et års turnus, kan man kalde sig kiropraktor med ret til selvstændigt virke. At være kiropraktor er en beskyttet titel, hvilket vil sige, at man kun må kalde sig kiropraktor, hvis man har modtaget følgende eller tilsvarende uddannelse, som er beskrevet neden for.

De første ca. 3 år af studiet læser de kiropraktorstuderende sammen med de lægestuderende. Det vil sige, at vi kiropraktorer har den samme viden, hvad angår muskler, organer, fysiologi mm, som lægerne har. På overbygningen gennemgår kiropraktorstuderende de fleste af de specialer, som lægestuderende gør, men i kortere forløb. Dette gør, at kiropraktorer er gode til at finde ud af, om smerter og gener stammer fra bevægeapparatet eller andre steder i kroppen. Dvs vi er gode til at differetialdiagnosticere og skille de patienter ud, som vi ikke kan hjælpe, og sende dem til deres privatpraktiserende læge. På overbygningen specialiserer vi os i bevægeapparatet, dvs alt hvad der har med funktionen af knogler, led, nerver, muskler, ledbånd, diskus mm at gøre.

 

Uddannelsen til kiropraktor ser ud som følger:

 

3-årig bacheloruddannelse:

Klinisk biomekanik – Kiropraktor uddannelsen (Bachelor)
Kan læses på Syddansk Universitet i Odense

 

2-årig kandidatuddannelse (efter endt bachelor):

Klinisk biomekanik – Kiropraktor uddannelsen (Kandidat)
Kan læses på Syddansk Universitet i Odense

1-årig turnusuddannelse (efter kandidat)

På bacheloruddannelsen lærer man alt det grundlæggende om menneskekroppen (anatomi, biokemi, fysiologi, neurologi, psykologi),  som er nødvendigt for at kunne få en forståelse for sygdomme og lidelser. Derudover introduceres man til manuel undersøgelse (undersøgelse med hænderne), og man begynder at træne de mange forskellige kiropraktiske behandlingsteknikker.

På kandidatuddannelsen lærer man om de mange forskellige sygdomme, der kan ramme mennesket, det drejer sig ikke kun om bevægeapparatets lidelser, men også om organiske og psykiske lidelser. Desuden lærer man at tage røntgenbilleder, og tolke resultatet af disse. På det sidste år af kandidatuddannelsen får man også erfaring i undersøgelse, vurdering og behandling af rygpatienter. Dette foregår på Middelfart Rygcenter, hvor man under supervision varetager disse opgaver.

Turnusuddannelsen foregår oftest i privat regi, hos en kiropraktor der er autoriseret af sundhedsstyrelsen (kan også delvis foregå på et rygcenter). I turnusåret deltager turnuskandidaten i månedlige møder omhandlende forskellige emner indenfor diagnostik, behandling, træning m.m. Turnusuddannelsen varetages af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (se www.nikkb.dk). 

Aabenraa

Vestergade 23, st.
6200 Aabenraa

 

Telefontider:
Man-Torsdag 08.00 -17.00
Fredag 08.00 -14.30

Tønder

Tønder Sygehus, 2. sal
Carstensgade 6-10
6270 Tønder

 

Telefontider:
Man-Torsdag 08.00 -17.00
Fredag 08.00 -14.30

Skal vi ringe til dig?

Du skal ikke vente.
Kontakt os nu og få behandling.

OBS! Afbud skal ske telefonisk og 24 timer før din behandling.